Thursday, June 29, 2006

Vogels

Hoe gaat het met de wulp? En met de aalscholver en de blauwe reiger? SOVON Vogelonderzoek Nederland verzamelt gegevens over de vogelstand. Sinds vorige week presenteert de organisatie de gegevens op haar website. Per vogelsoort kun je gegevens opvragen over het actuele aantal broedvogels, doortrekkers en wintergasten en over veranderingen in aantallen in de tijd. Iedereen kan meewerken aan de website. Zo kun je het via een formulier melden als je een dode vogel aantreft.