Sunday, January 01, 2006

Taalpuristen

Met het recent gehouden Nationaal dictee en felle discussies in de media over de nieuwe spelling, staat correct taalgebruik weer volop in de belangstelling. Terecht, want er worden nogal wat fouten gemaakt: vacatures voor dikwandige cv-monteurs, aanbiedingen voor snitsels en verhandelingen over indentiteit zijn aan de orde van dag. Gelukkig houden de Taalpuristen de Nederlandse taalgebruiker scherp. Leuke voorbeelden van alledaagse taalfouten met kritisch commentaar.